Hakkımızda

 

MİSYONUMUZ

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin dünya ile entegrasyonunu sağlamak

VİZYONUMUZ

· Ulusal veya uluslararası diyaloglar sayesinde eczacılık konusundaki farklı düşüncelerin, bilimsel araştırmaların, pratikteki değişik eczacılık uygulamalarının tanınması ve yayılmasını desteklemek

· Eczacılık öğrenimi hakkındaki bilgi ve düşünceleri derleyerek öğrenimin kalitesinin yükseltilmesi, dünya ile uyumunun sağlanmasına uygun önerilerin getirilmesini gerçekleştirmek

· Çeşitli yayınlar ve aktiviteler aracılığı ile Fakülte Öğrencileri arasında iletişimi sağlamak

Böylece IUPSA; yeni bir eczacı profiline ulaşmayı hedefler.

FAALİYETLERİMİZ

· Eczacılık alanındaki ulusal kongrelere katılmak

· Fakülte içinde Mesleki ve Sosyal eğitim seminerleri düzenlemek

· Sosyal sorumluluk projelerine katılımı artırmak

· Dergiler, broşürler, afişler ve düzenlediği yarışmalar ile Fakülte Öğrencileri arasında iletişimi sağlamak

Eczacilar.net