Fakültemiz


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ’NİN TARİHÇESİ


Türkiye’de eczacı yetiştiren ilk öğretim kurumunun,1839 yılında Askeri Tıp Okulu’na bağlı  olarak öğretime başlayan Eczacı sınıfı olduğu bilinmektedir.Bugünkü İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin başlangıcı olarak da kabul edilen bu kuruluşta eczacılık öğrencileri, uzun yıllar tıp öğrencileri ile birlikte eğitim almışlar ve ordunun eczacı gereksinimi karşılamışlardır.

1876  yılında öğretime başlayan Sivil Tıp Okulu’na bağlı olarak sivil Eczacı sınıfı da açılmıştır.

1909 yılında İstanbul’da Darulfünun-u Osmani Tıp Fakültesi Eczacı Mektebi öğretime başlamış ve böylece ilk eczacı okulu kurulmuştur.Bu devrede eczacılık öğrenimi 3 yıl olup ayrıca eczanelerde staj yapmak zorunluydu.

1933 Üniversite Reformu ile Eczacı Okulu, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Eczacı Mektebi olarak Fen Fakültesi’ne bağlanmış ve 1944 yılına kadar öğretime bu şekilde devam etmiştir.1938-1939 ders yılından başlayarak öğretim süresinin 4 yıl olmasına karar verilirken bazı yeni dersler programa katılmıştır.1944 yılında Eczacı Okulu  Tıp Fakültesi’ne bağlanmış ve Fakülte haline gelinceye kadar böyle kalmıştır.

Eczacılık öğretiminin ve araştırmalarının daha verimli olması için yapılan çalışmalar sonucunda 1962 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi kurulmuş ve 1963-1964 ders yılında fakülte olarak öğretime başlamıştır. Bu tarihten sonra zaman içinde bazı yeni kürsüler kurulmuş ve  yeni yönetmeliklerle yeni dersler programa eklenmiştir.Yüksek öğretim Kurulu’nun ana ilkeleri doğrultusunda 1999 yılında hazırlanan yönetmelikle de eğitim ve öğretimde değişiklikler yapılmıştır.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye’nin ilk Eczacılık öğretim kurumudur. En çok öğrenci alan, en fazla kitap ve araştırma yayınlamış bulunan Eczacılık Fakültesidir.

Eczacilar.net